Logo One Planet

Vuurspuwende bergen

Geologielezing door geoloog Kerstin Werner (Haagse Geologische Vereniging)

El Quervo Lanzarote, 2006; Foto Kerstin Werner
El Quervo Lanzarote, 2006; Foto Kerstin Werner
Activiteit | 14 mei 2022

Laat je meevoeren in de wereld van vulkanen, vulkanisme en vulkanische verschijnselen en het ontstaan hiervan.

Kerstin Werner legt uit hoe vulkanen ontstaan en onder welke omstandigheden. Er zijn heel veel verschillende vulkanen. De ene produceert enorme aswolken, terwijl de andere heel dun vloeibare lava heeft. De meeste mensen denken bij vulkanen aan mooie symmetrische kegels met kraters waar rook uit komt. Deze omschrijving is maar van toepassing op een klein deel van alle vulkanen op de wereld. Laat je meevoeren in de wereld van vulkanen, vulkanisme en vulkanische verschijnselen en het ontstaan hiervan dat wij pas in de laatste dertigjaar goed in kaart weten te brengen. Dankzij moderne technologie kunnen we in de aarde kijken en de ontstaansgeschiedenis van onze vuurbergen reconstrueren, waarbij nieuwste inzichten zijn opgenomen in deze lezing.

Kerstin Werner werkt als beveiliger in diverse gebouwen. Als sinds haar jeugd is zij gefascineerd door de aarde en de sterren. Zij studeerde Natuur en Milieu, en vervolgens Geologie aan de Open Universiteit. Via de Duitse Vulkanologische Dienst specialiseerde zij zich op de relatie tussen het uittreden van vulkanische gassen en het voorkomen van aardbevingen in vulkanisch actieve gebieden. Zij beoefent de geologie als hobby en geeft regelmatig lezingen.