Logo One Planet
Foto: Paul Hille
Foto: Paul Hille

Evolutie van insecten en aanverwante arthropoden

Geologielezing door amateur paleontoloog Paul Hille (Haagse Geologische Vereniging)

Activity | 10 September 2022

Vanaf het begin van het Devoon zijn insecten al duidelijk aanwezig en ook zeer herkenbaar als insecten. Dat weten we door vondsten van fossielen.

Hun voorouders waren er uiteraard al eerder. In het Carboon konden insecten heel groot worden denk aan de reuzenlibelle Meganeura met een vleugelspanwijdte van 75 cm. Een paar honderd miljoen jaar later ontstonden er ook sociale insecten en door vondsten in onder andere barnsteen (fossiele hars) kan men ze van alle kanten bekijken en bestuderen, waarbij oorspronkelijke kleurpatronen zijn vastgelegd in het fossiel en soms ook gedrag op het moment van overlijden van het insect.
Momenteel vormen insecten verreweg het grootste deel van het aantal bekende diersoorten op aarde, een positie die ze in het verre verleden hebben weten te veroveren. Zaken die ook nog aan de orde komen in de lezing zijn onder andere de bouw van insecten, hun gedrag en rol, metamorfose en natuurlijk ook de verschillende vormen van fossilisatie die we van insecten kennen.

Paul Hille (1969) verzamelt sinds 1975 fossielen. Hij is afgestudeerd in bestuurskunde (EUR) en werkzaam als financieel coördinator. Paul is actief als amateur paleontoloog en heeft bijgedragen aan het eerste trilobietenmuseum ter wereld: het Back to the Past Museum in Mexico. Van de fossielen fascineren hem vooral de oudste meercellige levensvormen, zoals de Ediacara fauna en de trilobieten die later ontstonden. Hij verzorgt lezingen over verschillende wetenschappelijke vakgebieden.