Logo One Planet
Schema geothermie (Foto: Coen Leo)
Schema geothermie (Foto: Coen Leo)

Geologie en Geothermie in Nederland, en in het bijzonder in Den Haag

Geologielezing door geoloog Coen Leo (Haagse Geologische Vereniging)

Activity | 15 October 2022

De presentatie geeft een beschrijving van de ondergrond in Nederland, en hoe de ontwikkeling van geothermie gekoppeld is aan de ondergrond. Maar ook, hoe ziet de ondergrond van Den Haag eruit voor geothermische toepassing?

De ontwikkeling van geothermie gaat vooralsnog traag. Tot nog toe is het grootste deel van alle geothermieprojecten ontwikkeld voor de glastuinbouw. Voor de verduurzaming is geothermie nu ook in beeld voor de bebouwde omgeving, en dat brengt meer complicaties met zich mee, zowel sociale als commerciële als geologische. Desondanks is de verwachting dat het aanbod van aardwarmte zal toenemen, en dat blijkt o.a. uit de toenemende uitgifte van geothermielicenties en subsidieaanvragen voor projecten. Het Haagse Aardwarmte project is een sprekend voorbeeld van wat er allemaal moet gebeuren om een mooi project van de grond te krijgen.

Coen Leo is geoloog en geboren en woonachtig in Den Haag. Na een lange carrière in de olie-industrie in zowel Nederland als in het buitenland werkt hij sinds 2014 bij PanTerra Geoconsultants in Leiderdorp. Hier heeft hij zich de laatste 8 jaar verdiept in de ondergrond voor toepassing van geothermie, en zich verdienstelijk gemaakt voor de geothermische industrie in Nederland. Coen neemt ook deel in het bestuur van Geothermie Nederland, de belangenvereniging voor iedereen die geothermie een warm hart toedraagt.