Logo One Planet

Roerdomp

Vogels kunnen over wegen en bebouwing vliegen. Na een lange vlucht hebben ze een rust- en voedselplaats nodig om weer op krachten te komen. Omdat veel natuur verdwenen is, is het moeilijk voor hen geschikte rustplaatsen te vinden in ons huidige landschap.

De schuwe roerdomp (Botaurus stellaris) leeft in uitgestrekte rietmoerassen of langs oevers van meertjes met veel oud riet. Doodstil bespiedt de roerdomp zijn prooi: vooral vissen en kikkers. Hij heeft een goede schutkleur. Bij onraad steekt hij zijn nek en snavel omhoog. Onopvallend staat hij zo tussen het riet. En als het waait zwenkt hij met het wuivende riet mee.

Jonge roerdomp zoekt woonplaats

Een jonge roerdomp die volwassen wordt zoekt een eigen leefgebied. Tijdens die zoektocht kan hij ongeveer dertig kilometer vliegen. Binnen die afstand moet hij een moerasgebied vinden met water en struikgewas om op krachten te komen of zich te vestigen. Maar veel moeras is drooggelegd. Dat is fataal voor de jonge roerdompen.

Steeds minder

Rond 1850 leefden hier in de rietvelden duizenden roerdompen. Diep verstopt tussen het riet maakt een mannetje een aantal nesten. Maar de roerdomp heeft het moeilijk tegenwoordig. De rietteelt werd de laatste decennia steeds intensiever, veel moerasgebieden zijn droog gelegd en de hoeveelheid vis nam af. Er zijn nu nog 225 paar roerdompen; het is een beschermde vogel.

Wist je dat
…de roerdomp zijn ogen zo kan draaien dat hij 360 graden rondom zicht heeft? De roerdomp kan zijn omgeving daarom extra goed in de gaten houden.

Wist je dat
… een roerdompmannetje meerdere nesten bouwt? Zijn vrouwtje kiest er één uit en bouwt dat af.

De roerdomp in de collectie van Museon-Omniversum