Logo One Planet

Lesbrief - Dinosaurussen en andere fossielen

Ammoniet
Ammoniet

Onderzoek versteende resten van dieren en planten

In deze lesbrief staat het voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Dinosaurussen en andere fossielen' voor groep 5 en 6.         

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? Heel anders dan nu. Dat weten we omdat er fossielen die zijn gevonden! Als die kleine stukjes versteende overblijfselen van planten of dieren samen geven ons informatie over hoe de wereld er toen uit zag. Maar hoe ontstaan fossielen en hoe oud zijn ze eigenlijk?

Na een introductie ga je in groepjes zelf aan de slag. Zo kun je in een bak zand op zoek naar afdrukken. Net als een paleontoloog ga je ook echte fossielen bekijken en natuurlijk vasthouden. Zo kom je meer te weten over de geschiedenis van de aarde. Wat vertellen een mammoetkies, dinosaurusbot en versteend hout ons over vroeger?

Lesdoel

Je maakt kennis met versteende resten van uitgestorven dieren en planten en leert meer over de grote lijnen van de geschiedenis van de aarde en het ontstaan van fossielen.

De les sluit aan op:

Kerndoel 41 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek

Kerndoel 51 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd

Deze les is ook aan te vragen via de Cultuurschakel. 

In de klas kan vooraf aandacht worden besteed aan de begrippen ‘tijd’ en ‘vroeger’. Bijvoorbeeld door met leerlingen te praten over vragen als ‘Wat is vroeger? Hoe lang geleden is dat? Wat vinden jullie lang geleden? Was er ook al iets op aarde voordat er mensen waren? Hoe lang is de aarde er al? etc.

In de les zal gebruik worden gemaakt van een tijdbalk. Het is handig als leerlingen al eens een tijdbalk hebben gezien en weten hoe die ‘afgelezen’ moet worden en wat een tijdbalk weergeeft. Er is een opdracht opgenomen die u daarvoor kan gebruiken.

Daarnaast kunnen leerlingen met deze opdracht de dinosaurussen in context van de tijd plaatsen en zien dat elk tijdvak weer andere levensvormen had. In de les gaan we in op de vraag hoe we weten dat al die levensvormen hebben bestaan.

Hoe zag de aarde eruit voor er mensen waren? En hoe  weten we dat? Door fossielen! Dat zijn versteende overblijfselen van planten of dieren. Die kunnen ons een heleboel informatie geven. Maar hoe ontsaan ze en hoe oud zijn ze eigenlijk? Na een introductie hoe planten en dieren fossiel kunnen worden, gaan de leerlingen zelf aan de slag. Net als een paleontoloog gaan ze echte fossielen bekijken en vasthouden om meer over de geschiedenis van de aarde te weten te komen. Natuurlijk komen ook de dinosaurussen aan bod. 

In de museumles hebben de leerlingen kennis gemaakt met allerlei soorten fossielen. In het memoryspel kunnen ze de juiste fossielen bij het juiste dier zoeken. De instructie staat in de opdracht.

Bovenstaand filmpje laat zien hoe de gevonden dinosaurusbotten uiteindelijk in een museum terecht komen en wat daarvoor nog allemaal moet gebeuren.

Dit filmpje is een verdieping voor de leerlingen die meer willen weten over de geschiedenis van de aarde. De continenten hebben niet altijd op dezelfde plaats gelegen en zijn altijd in beweging. Nederland heeft in de tijd van de dinosaurussen veel zuidelijker gelegen en ingesloten door land  waardoor er een vochtig tropisch moerasbos ontstond.

Fossiele onderkaak van een jong nijlpaard | Fotograaf: Collectie Museon 216243

http://www.fossiel.net/
Deze website heeft een speciale pagina voor kinderen. Daar staat ook een fossielenquiz en de plaatsen waar ze zelf fossielen kunnen gaan zoeken.

http://www.geologievannederland.nl/
Deze website heeft heel veel informatie over de verschillende geologische tijdvakken en hoe het landschap er toen uitzag.