Logo One Planet

Lesbrief - Klimaatstudio

Header afbeelding

In deze lesbrief staat het voorbereidings- en verwerkingsmateriaal voor op school bij de les 'Klimaatstudio' voor groep 7 en 8.

In onze ‘televisiestudio’ maak je een uitzending over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor mensen. Hoe gaan we wereldwijd om met droogte, hoosbuien en een stijgende zeespiegel?

Via tablets en aan de hand van voorwerpen en maquettes maak je kennis met drie verschillende landen. Als journalist ter plekke ontdek je de invloed van klimaatverandering op het dagelijks leven van gewone mensen. Begrippen zoals broeikaseffect, gletsjersmelt en zeespiegelstijging krijgen betekenis. Na je  onderzoek kiest elk groepje een nieuwsitem en je presenteert dit aan de klas in de televisiestudio. De televisieshow wordt compleet gemaakt met een presentator, een grote camera en jingles!

Lesdoel

Je leert welke klimaatveranderingen er zijn en wat deze betekenen voor het dagelijks leven van gewone mensen. Je ontdekt welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen je eigen leefwereld en die van anderen.

Deze les sluit aan op:

Kerndoel 38 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving

Kerndoel 49 - Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte

En op duurzaam ontwikkelingsdoel:

SDG 13

Dezel les is ook aan te vragen via de Cultuurschakel.

In onze ‘televisiestudio’ maak je een uitzending over klimaatverandering. Hoe gaan mensen wereldwijd om met droogte, hoosbuien en een stijgende zeespiegel?

Iedereen bereid zich voor met informatie op de tablets, met voorwerpen en maquettes en ontdekken de impact van klimaatverandering op het dagelijks leven van gewone mensen. Begrippen zoals broeikaseffect, gletsjersmelt en zeespiegelstijging komen aan de orde. Na hun onderzoek kiest elke groep een nieuwsitem en presenteert dit aan de klas in de televisiestudio.

De televisieshow wordt compleet gemaakt met een presentator (de Museondocent), een grote camera en jingles! “...3, 2, 1... de uitzending start NU