Logo One Planet

Ongewervelden

in de collectie van het Museon

Schelpdieren
Schelpdieren

Zuid-Hollandse zoetwatermacrofauna

De soortensamenstelling verschaft informatie over de waterkwaliteit. De collectie heeft daarom een hoge ijk- en verificatiewaarde. Ze is een schoolvoorbeeld van analyse van veranderingen in ons milieu en hoe collecties daar een rol in spelen. De monsters werden genomen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Ze laten een tijdopname zien van de zoetwaterfauna, zijn zeer goed omschreven en verkeren in uitstekende staat en zijn belangrijk binnen de Collectie Nederland.

Insecten

De deelcollectie Insecten omvat met name vlinders, kevers, waterwantsen, bijen en wespen, maar ook alle andere groepen zijn aanwezig. Er zijn verschillende type-exemplaren aan de hand waarvan nieuwe soorten beschreven zijn door gastwetenschappers en door onze conservatoren. Dit is het geval bij de waterkevers en waterwantsen.

Crustacea

  • Eendenmossel. Coll. nr. 228526
  • Augustinuskrab. Coll. nr. 79993
  • Krab. Coll. nr. 79968
  • Langoest. Coll. nr. 79953
  • Heremietkreeft. Coll. nr. 237835

Deze verzameling bestaat voornamelijk uit kreeften, krabben en garnalen. De collectie speelt een rol bij het aangeven van de waarde van deze diergroep binnen het complexe zee-ecosysteem en bij het thema biodiversiteit.

Doorzoek deze collectie.

Mollusca

Aan de hand van deze grote en soortenrijke collectie is bij uitstek het thema biodiversiteit te illustreren. Sommige soorten worden op diverse manieren door de mens gebruikt, als voedsel en zelfs als geld.

Overige ongewervelden

  • Hersenkoraal. Coll. nr. 58471
  • Bloedkoraal. Coll. nr. 234862
  • Koraal. Coll. nr. 217864
  • Bekerkoraal. Coll. nr. 89536
  • Paddenstoelkoraal. Coll. nr. 218577

Deze collectie bevat koralen, zakpijpen, mosdiertjes, sponzen, wormen etc. en is beperkt van omvang.

Doorzoek deze collectie.