Logo One Planet

Water of life

In de tentoonstelling
In de tentoonstelling
Exhibition | 23 May 2017 - 31 March 2024

Water of life

'Enough clean drinking water for all’ is the goal but it will continue to be very hard to achieve it.

Water existed long before life appeared on Earth. It is constantly in motion and found in many different places. If water could tell us all that it’s seen….

Water is used in many different ways. There is enough fresh water on the planet to satisfy everybody’s needs. But not everyone has access to clean drinking water. Many people live in places where water is scarce. Or they may not have the money or technology to purify what water there is. ‘Enough clean drinking water for all’ is the goal but it will continue to be very hard to achieve it. Perhaps in future you can do your bit to help.

Water wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Er is genoeg zoet water op aarde voor iedereen. Toch heeft niet iedereen schoon drinkwater. Dat komt doordat veel mensen op plekken met weinig water wonen én doordat daar gebrek aan geld en technologie is om het water te zuiveren. Om de doelstelling ‘Genoeg schoon drinkwater voor iedereen’ te bereiken, zal nog heel moeilijk worden. Misschien kun jij er een steentje aan bijdragen!