Logo One Planet
Poolijs
Poolijs

Museon partner in ESA-project

30 januari 2020 | Climate Change Initiative: knowledge exchange

Het Museon is partner in een project van het European Space Agency. Het heeft als doel de klimaatinformatie die via satellieten is verzameld voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Het klimaat op aarde wordt door tientallen uiteenlopende factoren bepaald, enige tientallen in totaal. ESA, het European Space Agency, verzamelt via satellieten enorm veel informatie met betrekking tot een groot deel van deze factoren. Er zijn bijvoorbeeld gegevens over gletsjers, poolijs, branden, biomassa, oceaankleur, permafrost, de ozonlaag, temperatuur aan het aardoppervlak, landgebruik, het zoutgehalte aan het zeeoppervlak enz. Omdat deze gegevens zich inmiddels over een groot aantal jaren uitstrekken, geven ze een inzicht in de verandering van het klimaat.

Op een speciale website, http://cci.esa.int/, zijn deze gegevens al voor iedereen toegankelijk. Alleen: erg gebruiksvriendelijk en inzichtelijk is het allemaal nog niet. Daarom heeft ESA een consortium van een aantal partijen uitgenodigd om te onderzoeken hoe de kennis die bij het instituut aanwezig is, beter kan worden gedeeld. Het Museon is een van de partners in dit consortium, waaraan we bijdragen met onze kennis op het gebied van publiek en onderwijs.

Het consortium is bijeengebracht door Brockmann Consult in Hamburg, een specialist op het gebied van aardobservatie. Andere deelnemers zijn onder meer de Deutscher Wetterdiensten en de faculteit van geo-informatiewetenschappen en aardobservatie van de Universiteit Twente. We verwachten dat de resultaten van dit project over een poosje zichtbaar zijn in onze tentoonstelling over het klimaat en onze klimaatlessen.