Logo One Planet

Geschiedenis

Museumbus bij het Museum voor het Onderwijs aan de Hemsterhuisstraat
Museumbus bij het Museum voor het Onderwijs aan de Hemsterhuisstraat

1904
De oprichting van het Museon in 1904 is een initiatief van de Haagse krantenbaas Frits van Paasschen, pleitbezorger van aanschouwelijk onderwijs. Hij wil kinderen laten zien hoe allerlei producten worden geproduceerd. 'Wellicht', zo schrijft hij, 'zal het gevolg zijn, dat ze zich zullen gaan toeleggen op een vak en daardoor zal misschien eindelijk verminderd worden de stroom van ongeschikte sollicitanten naar… kantoorbaantjes.'

1908
Eerste tentoonstelling, op een tijdelijke locatie.

1909
Het Museum ten bate van het Onderwijs betrekt zijn eerste gebouw, een het voormalige hotel Le Maréchal de Turenne aan de Nieuwe Markt. De geoloog Herman van Cappelle wordt de eerste directeur. Het is een vrijwilligersfunctie.

1915
Het museum neemt het initiatief voor de eerste schoolbioscoop in Nederland.

1916
Het directeurschap wordt een betaalde functie.

1918
De Gemeente Den Haag neemt de filmvoorstellingen van het museum over, de Gemeentelijke Schoolbioscoop aan de Hoefkade opent zijn deuren.

1920 
De gemeente Den Haag neemt het Museum ten bate van het Onderwijs over. De naam wordt Museum voor het Onderwijs.

1922
Het museum verhuist naar een leegstaande kleuterschool aan de Hekkelaan. 

1923
Het museum krijgt als eerste museum in Nederland een vrouwelijke directeur, jonkvrouw Bertha Elias.

1927
Voor het eerst wordt leerlingen met de bus van school opgehaald om een les in het museum te volgen.Het museum verhuist naar naar de Hemsterhuisstraat.

1934
Gemeentelijke Schoolbioscoop slachtoffer van bezuinigingen.

1944
Museum dicht wegens brandstofgebrek. Het gebouw biedt plaats aan onderduikers en fungeert als evacuatiecentrum.

1954
Architect Dudok ontwerpt een nieuw gebouw. Dit ontwerp wordt wegens bezuinigingen nooit uitgevoerd.

Uit het historisch archief

 • 1948. Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling / Haags Gemeentearchief
 • Scheepvaarttentoonstelling, 1956. Foto: Bureau Werklozenzorg / Haags Gemeentearchief
 • Omstreeks 1970. Foto: Robert Scheers / Haags Gemeentearchief
 • Omstreeks 1970. Foto: Robert Scheers / Haags Gemeentearchief
 • Omstreeks 1970. Foto: Dienst voor de Schone Kunsten / Haags Gemeentearchief

1986
Het museum opent zijn deuren voor het publiek aan de huidige locatie aan de Stadhouderslaan en krijgt een nieuwe naam: Museon. De architect van het gebouw is Wim Quist.

1997
Het Museon wordt verzelfstandigd en ondergebracht in de Stichting Museon (Museum voor het Onderwijs).

2005
Het Museon opent zijn nieuwe vaste opstelling Jouw Wereld, Mijn Wereld.

Impressie van Jouw Wereld, Mijn Wereld

 • Steen
 • Steen
 • Steen
 • Bot: afgietsel van schedel Tyrannosaurus rex
 • Bot: Allosaurus
 • Bot: andrewsarchus
 • Bot: ijstijddieren
 • Bot: aepyornis en struisvogel
 • Klimaatverandering
 • Zee
 • Zee
 • Mangrove
 • Mens
 • Mens
 • Mens
 • Mens
 • Mens
 • Mens
 • Mens
 • Mens: jagerskamp
 • Natuur naar de hand
 • Natuur naar de hand
 • Graven in de stad
 • Zon
 • Zon
 • Zon
 • Zon
 • Zon
 • Zon
 • Strijd
 • Strijd
 • Het ei: opstelling over religie
 • Het ei
 • De scheppende mens: muziek
 • De scheppende mens: muziek
 • De scheppende mens: koken
 • De scheppende mens: kunst
 • De scheppende mens: kunst
 • De scheppende mens: kunst

2011
Het Museon bezuinigt nadat de gemeente Den Haag het subsidiebedrag drastisch heeft verlaagd. Ook zet het museum, na het advies van een commissie die de gemeente adviseert over de subsidiëring van culturele instellingen, een nieuwe koers in: geografie en in het bijzonder de belangrijke moniale uitdagingen worden het uitgangspunt in de programmering. Daarbinnen ligt het accent op belangrijke moniale thema's zoals voedsel, water, energie en culturle identiteit.

2016
Opening nieuwe vaste opstelling One Planet met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt.