Logo One Planet
Zeewierboerderij, Japan
Zeewierboerderij, Japan

Zeewier: duurzaam en lokaal

Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen tonnen zeewier geproduceerd.

Een deel daarvan dient voor menselijke consumptie, maar zeewier wordt ook verwerkt in bijvoorbeeld kunstmest en veevoer. De huidige productie is niet altijd duurzaam, maar zeewier heeft wel de potentie een lokaal en duurzaam product te zijn. Het heeft geen land of zoet water nodig. De teelt gaat goed samen met visserij, scheepvaart en windmolenparken op zee. Ook zuivert zeewier de lucht door CO2 om te zetten in zuurstof en kan het dienen als duurzame energiebron.